Kampaň

V NAROZENINOVÉM DORTU – online vzdělávací program

Cílová skupina: 7. – 9. tříd ZŠ v Jihlavě
Termín: program lze absolvovat kdykoliv do konce června 2021. Můžete ho projít s žáky společně ve třídě nebo poslat žákům pouze zadání a nechat je program vypracovat online samostatně doma (zaleží, jaká budou vládní nařízení). Program má tři části 3x45 minut. Můžete si vybrat pouze jednu nebo dvě části.

Technické požadavky: Pro individuální práci žáků doma: počítač s připojením na internet a se sluchátky nebo reproduktory. Pro společnou práci ve třídě: 1 počítač s připojením na internet a na dataprojektor nebo interaktivní tabule a s reproduktory + tisk pracovních listů.
RVP: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost / Průřezová témata: OSV, VDO, EGS / Kompetence: Občanská / Klíčová slova: Občanská společnost, demokracie, volby, práva, povinnosti, odpovědnost, rovnoprávnost, menšina, republika, státní příslušnost, národnost, Listina základních práv a svobod, Úmluvu o právech dětí.

PROČ SE DO PROGRAMU ZAPOJIT:

 • Protože nám Jihlava mi není fu©k! Protože je to program o budoucnosti, která se týká hlavně dnešních dětí.

 • Protože program vzniká v rámci platformy Jihlava vzdělává kulturou, která klade důraz na kvalitu programů, na aktivní zapojení žáků, na práci s informacemi v souvislostech.

 • Protože se tohoto programu zúčastní i žáci z ostatních jihlavských škol a společně zjistíme (žáci, učitelé a široká veřejnost), co si mladí lidé myslí o svých právech a povinnostech, co by chtěli změnit, za co převzít odpovědnost a koho by zvolili do zastupitelstva města.

 

 

CO BUDOU ŽÁCI DĚLAT:

 • Krátké videomateriály provedou žáky celou problematikou. Žáci budou v průběhu práce interaktivně zapojeni, budou vybírat, hlasovat, hledat řešení apod.

 • Seznámí se s aktivními lidmi z Jihlavy: např. Terezou Lízalovou, která vedla v Jihlavě studentské hnutí Fridays for Future / Matějem Ferdou, který organizuje Food Not Bombs a Fotbal proti rasismu / divadlem VOKO, mladí herci zaměření na politickou satyru…

 • Zažijí příběhy lidí z různých historických období, kterým byla odepřena lidská práva a potýkali se s diskriminací.

 • Zúčastní se voleb do městského zastupitelstva na základě volebního programu, který si pro žáky připravili místní politici.


CO ZÍSKÁM JAKO UČITEL:

 • Výukový program pro samostatnou nebo společnou práci žáků do tří vyučovacích hodin – případně na ně může učitel navázat v dalších hodinách.

 • Přehledné informace o reakcích a odpovědích svých žáků – výstupy všech žáků.

 • Publicitu školy v rámci projektu Jihlava mi není fu©k!

 

 

JAK PROGRAM ZÍSKAT PRO SVOU TŘÍDU:

Napište nám

 • Zašleme Vám přístupové heslo pro učitele, abyste si nezávazně program prošli a vyhodnotili, zda o něj máte zájem.

 • Zašleme Vám přístupová hesla do programu pro žáky Vašich tříd.

 • Rádi Vám odpovíme Vaše dotazy – ptejte se!

 • Až žáci dokončí program, pošleme Vám jejich odpovědi a texty.

 • Program je zdarma díky podpoře Active Citizens Fund a Statutárního města Jihlava.


Vyberte si jenu z částí programu, nebo rozkrájejte s žáky všechny tři pomyslné dorty:

Dítě

První narozeninový dort je spojený s rodinnou atmosférou, kdy většinou vůbec nemyslíme na to, že se svým narozením stáváme občanem státu. Zamyslíme se nad tím, jak ovlivní život člověku fakt, že první narozeninovou svíčku sfouknul před deseti, patnácti, padesáti nebo dokonce sto lety? Jak vypadá „smlouva“ mezi občánky Jihlavy a státem dneska a jak se proměňovala v průběhu historie?

Mladiství

Druhý narozeninový dort, který ochutnáme bude mít patnáct svíček, je v něm ukrytý občanský průkaz a většinou ho krájíme s kamarády, opouštíme základní školu, máme spoustu vlastních zájmů. Řešíme, jestli si už legálně můžeme připít alkoholickým nápojem nebo si zapálit cigaretu, jestli můžeme na brigádu, nebo když budeme mít průšvih, zda je tady riziko vězení. Mezi balónky a prskavkami narozeninové oslavy vykukuje občanská společnost.

Dospělí

Třetí narozeninový dort s osmnácti svíčkami si můžeme na zkoušku rozkrojit už teď. Jsme dospělí, jsme plnoletí. Změnilo se tímto dortem něco? Dokážeme se najednou rozhodovat, volit, nebo připravit argumenty pro ministrova školství?

ACF_logolink_neg_MESTO-01.png