• Zuzana Demlová

Deváťáci v roli dokumentaristů

Naše první setkání CDF (Centrum dokumentárního filmu) se skupinou 15ti deváťáků ze ZŠ Otokara Březiny proběhlo na podzim ještě osobně ve sluncem vyhřáté a prozářené třídě. Velmi příjemným a povzbuzujícím zjištěním pro nás bylo, že nás čeká práce se studenty, kteří mají zájem se zapojit do diskuze, jsou aktivní a kreativní, což dobře koresponduje s tématem projektu.

Nejdříve jsme pracovali s pojmem mediální gramotnost. Formou hry s obrázky z časopisů a novin jsme se postupně propracovávali k pojmu aktivní občanství. Děti nejdříve vnímaly aktivní občany spíše jen jako známé osobnosti, ale brzy už sami uváděly kdo, čím a jak ovlivňuje a přispívá k vylepšování města a prostředí, ve kterém žijí.


Následující schůzku bychom mohli nazvat filmařským workshopem. Děti jsme seznámili s teorií filmařského umění, s prací se zvukem, s hudební bankou a také jsme naťukli filmové právo. Představili jsme jim technické vybavení (kamery, mikrofony, směrový mikrofon, porty, gimbál, tágo, zvukový rekordér ZOOM...), a pak si děti mohly vzít vše do ruky a zkoušet teorii přetavit do praxe.


Nedílnou součástí natáčení filmů, dokumentů, rozhovorů je tvorba scénáře a vytvoření tzv. storyboardu. Tomuto tématu jsme opět věnovali více lekcí. Děti měly za úkol promýšlet různé typy záběrů dotazované osoby, přemýšlet o lokalitě, kam rozhovor umístí a jaké ilustrační záběry by se k danému tématu nejlépe hodily. Zahrály si na střihače, filmová políčka s různými záběry detailů, celků, polocelků a ilustračních záběrů skládaly do filmového pásu. Tato tvořivá práce je zaujala a zároveň zjistily, že střihačské umění se prolíná s uměním kouzelnickým. Nejtěžším úkolem našich filmařů bylo vymyslet otázky, které budou klást v rozhovoru se svými aktivními občany.


Během covidu a s ním spojenými omezeními jsme se sešli v online prostředí. Opakovali jsme filmařské znalosti a zamýšleli se nad různými variantami, jak natáčet rozhovor na dálku nebo zda použít pouze zvukovou stopu, ale všichni jsme doufali, že se podaří vrátit se z online prostředí do fyzického...

Jdeme na to, příští týden vyrážíme natáčet!

34 views0 comments

Recent Posts

See All