• Zuzana Demlová

Mají dneska tradice ještě nějaký význam?

Updated: Jun 23

Nestávají se z tradic jen idealizované výjevy nebo jakési zakonzervované turistické atrakce a komercializované kulturní akce? Jakým způsobem pracovat s pamětí města a příběhy míst? K jakým památníkům a k jakým tradicím se občané hlásí, které jsou naopak společensky tabuizovány? K čemu nám památníky slouží anebo kam nás manipulují? Jak udržovat živou paměť míst bez patosu? Můžeme živou tradici spoluutvářet? Takové otázky řeší Matěj Kolář v rozhovoru, který realizoval žákovský tým ze ZŠ Otokara Březiny pod vedením Lektorů z Centra dokumentárních filmů.67 views0 comments

Recent Posts

See All